۱۳۱) مَنْ كانَ يُريدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ كانَ اللَّهُ سَميعاً بَصيرا

ترجمه

هرکس روالش این بود که پاداش دنیا را بخواهد، پس [بداند که][۱] پاداش دنیا و آخرت [فقط] نزد خداست و خداوند شنوا و بیناست.

ادامه مطلب ۱۳۱) مَنْ كانَ يُريدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ كانَ اللَّهُ سَميعاً بَصيرا

بازدیدها: 570