۹۷۲) وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا

۸-۹ رجب ۱۴۴۱

ترجمه

و کوهها خرد و خمیر شوند، چه خرد و خمیری؛

ادامه مطلب ۹۷۲) وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا

بازدیدها: 60