۱۰۳۵) أَ فَرَأَیتُمُ الْماءَ الَّذی تَشْرَبُونَ

۲۱-۲۴ محرم ۱۴۴۱

ترجمه

آیا دیده‌اید آن آبی را که می‌نوشید؟!

ادامه مطلب ۱۰۳۵) أَ فَرَأَیتُمُ الْماءَ الَّذی تَشْرَبُونَ

بازدیدها: ۱۱

۱۰۲۵) أَ فَرَأَیتُمْ ما تُمْنُونَ

۲۱-۲۲ ذی‌الحجه ۱۴۴۱

ترجمه

آيا دقت کرده‌اید در آنچه با [ریختن] منی مقدر می‌کنید؟!

ادامه مطلب ۱۰۲۵) أَ فَرَأَیتُمْ ما تُمْنُونَ

بازدیدها: ۲۵