۵۱۰) سوره قلم (۶۸) آیه ۴۵ وَ أُمْلي‏ لَهُمْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ

ترجمه

و مهلتشان می‌دهم! بدستی که ترفند[های] متین [محکم و استوار] است.

ادامه مطلب ۵۱۰) سوره قلم (۶۸) آیه ۴۵ وَ أُمْلي‏ لَهُمْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ

بازدیدها: ۲۳۴