۱۰۳۵) أَ فَرَأَیتُمُ الْماءَ الَّذی تَشْرَبُونَ

۲۱-۲۴ محرم ۱۴۴۱

ترجمه

آیا دیده‌اید آن آبی را که می‌نوشید؟!

ادامه مطلب ۱۰۳۵) أَ فَرَأَیتُمُ الْماءَ الَّذی تَشْرَبُونَ

بازدیدها: 8