۸۴۹) وَ لا یحْسَبَنَّ الَّذینَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلی‏ لَهُمْ خَیرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلی‏ لَهُمْ لِیزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ

۱۳ ربیع‌الاول ۱۴۴۰

ترجمه

و البته کسانی که کفر ورزیدند نباید چنین حساب نکنند که مهلتی که به آنان می‌دهیم برای خودشان بهتر است؛ فقط به آنها مهلت می‌دهیم تا گناهی بیفزایند و آنان را عذابی است خوارکننده.

ادامه مطلب ۸۴۹) وَ لا یحْسَبَنَّ الَّذینَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلی‏ لَهُمْ خَیرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلی‏ لَهُمْ لِیزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ

۵۱۰) سوره قلم (۶۸) آیه ۴۵ وَ أُمْلي‏ لَهُمْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ

ترجمه

و مهلتشان می‌دهم! بدستی که ترفند[های] متین [محکم و استوار] است.

ادامه مطلب ۵۱۰) سوره قلم (۶۸) آیه ۴۵ وَ أُمْلي‏ لَهُمْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ