۱۰۴۷) تَنْزیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ

۲۳-۲۸ ربیع‌الاول ۱۴۴۲

ترجمه

فروفرستادنی [یا: فروفرستاده‌ای] از جانب پروردگار جهانها [جهانیان].

ادامه مطلب ۱۰۴۷) تَنْزیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ

بازدیدها: ۱۱

۳۷۲) بَلِ الْإِنْسانُ عَلی‏ نَفْسِهِ بَصيرَةٌ

ترجمه

بلکه انسان [قطعا] بر نفس خویشتن بیناست.

ادامه مطلب ۳۷۲) بَلِ الْإِنْسانُ عَلی‏ نَفْسِهِ بَصيرَةٌ

بازدیدها: ۲۹۴