۱۰۰۴) عُرُباً أَتْراباً

۲۷-۳۰ شوال ۱۴۴۱

ترجمه

دلدادگانی هم‌سن‌ و ‌سال؛

ادامه مطلب ۱۰۰۴) عُرُباً أَتْراباً

بازدیدها: 10

۳۴۵) أَوْ مِسْكيناً ذا مَتْرَبَةٍ

ترجمه

[طعام دادن در روز قحطی، به یتیمی خویشاوند] یا مستمندی زمین‌گیر؛

ادامه مطلب ۳۴۵) أَوْ مِسْكيناً ذا مَتْرَبَةٍ

بازدیدها: 72