۱۰۴۷) تَنْزیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ

۲۳-۲۸ ربیع‌الاول ۱۴۴۲

ترجمه

فروفرستادنی [یا: فروفرستاده‌ای] از جانب پروردگار جهانها [جهانیان].

ادامه مطلب ۱۰۴۷) تَنْزیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ

بازدیدها: ۱۱

۱۱۱) وَ إِنَّهُ لَتَنْزيلُ رَبِّ الْعالَمين‏

ترجمه

و به‌یقین که آن، فروفرستادن [= فروفرستاده شده از جانب] پروردگار جهان‌هاست.[۱]

ادامه مطلب ۱۱۱) وَ إِنَّهُ لَتَنْزيلُ رَبِّ الْعالَمين‏

بازدیدها: ۱۳۰