۱۰۴۱) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظیمِ

۱۶-۲۰ صفر ۱۴۴۱

ترجمه

پس به [با] نام پروردگارت که عظیم است تسبیح گوی! [یا: نام … را منزه بدان]

ادامه مطلب ۱۰۴۱) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظیمِ

بازدیدها: ۱۲

۱۰۰۱) وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ

۱۷-۲۱ شوال ۱۴۴۱

ترجمه

و همخوابگانی رفیع و گرانمایه؛

یا:

و بساط‌هایی بلندمرتبه؛

ادامه مطلب ۱۰۰۱) وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ

بازدیدها: ۲۴