۱۰۳۹) أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ

 ۹-۱۲ صفر ۱۴۴۱

ترجمه

آیا شما درختش آن را پدید آوردید یا ماییم که پدیدآورندگانیم؟!

ادامه مطلب ۱۰۳۹) أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ

بازدیدها: ۱۱

۱۰۱۹) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ

۷-۹ ذی‌الحجه ۱۴۴۱

ترجمه

قطعا از درختی از زقوم می‌خورید.

ادامه مطلب ۱۰۱۹) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ

بازدیدها: ۱۱