۱۰۲۰) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ

۱۰-۱۱ ذی‌الحجه ۱۴۴۱

ترجمه

پس، از آن شکمها را پر کنید.

ادامه مطلب ۱۰۲۰) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ

بازدیدها: 6

۴۴۴) وَ أَنْزَلَ الَّذينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصيهِمْ وَ قَذَفَ في‏ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَريقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَريقاً

 ۱۸ رمضان ۱۴۳۸

ترجمه

و کسانی از اهل کتاب را که از آنان پشتیبانی کردند از دژهای خود پایین کِشید و در دل‌هایشان رعب افکند، [تا] گروهی را بکُشید و گروهی را به اسارت گیرید.[۱]

ادامه مطلب ۴۴۴) وَ أَنْزَلَ الَّذينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصيهِمْ وَ قَذَفَ في‏ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَريقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَريقاً

بازدیدها: 260