جمع‌بندی حکایت اصحاب کهف

خلاصه‌ و جمع‌بندی‌ای از مباحث مطرح شده در داستان اصحاب کهف

این مباحث در یک جلسه سخنرانی ارائه شد که از اینجا می‌توانید فایل صوتی آن را دریافت کنید.

ادامه مطلب جمع‌بندی حکایت اصحاب کهف