۷۹۶) جمع‌بندی آیات ۳۱ تا ۴۷ سوره یس

۳۰ شوال ۱۴۳۹

تا آیه ۳۰ سوره یاسین حکایت آن فرستادگان مطرح شد و در آیات ۳۱ تا ۴۷ به بیان برخی از آیات الهی در آفرینش می‌پردازد و از آن پس وارد بحث‌هایی درباره مرگ و زندگی پس از مرگ می‌شود. از این رو مناسبت دارد یک مرور کلی‌ای بر این فراز داشته باشیم. ابتدا یکبار دیگر متن و ترجمه آیات را مرور می‌کنیم و سپس تدبری کلی در آنها انجام می‌دهیم.

ادامه مطلب ۷۹۶) جمع‌بندی آیات ۳۱ تا ۴۷ سوره یس