۱۰۴۷) تَنْزیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ

۲۳-۲۸ ربیع‌الاول ۱۴۴۲

ترجمه

فروفرستادنی [یا: فروفرستاده‌ای] از جانب پروردگار جهانها [جهانیان].

ادامه مطلب ۱۰۴۷) تَنْزیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ

بازدیدها: ۴۴

۱۰۳۰) أَ فَرَأَیتُمْ ما تَحْرُثُونَ

۸-۱۲ محرم ۱۴۴۱

ترجمه

آیا تأمل کرده‌اید در آنچه می‌کارید؟!

ادامه مطلب ۱۰۳۰) أَ فَرَأَیتُمْ ما تَحْرُثُونَ

بازدیدها: ۳۸