۲۴۱) وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ

ترجمه

و برای آن دو قسم خورد که من واقعا برای شما از خیرخواهانم. ادامه مطلب ۲۴۱) وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ

بازدیدها: ۵۵