۲۷۷) إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

ترجمه

[خداوند به ابلیس فرمود: پس، بدرستی که تو از مهلت‌داده‌شدگانی] تا روزِ آن وقت معین.

ادامه مطلب ۲۷۷) إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

بازدیدها: ۶۶