۷۶۳) قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ

۲۰ رمضان ۱۴۳۹

ترجمه

گفتند پروردگارمان می‌داند که همانا ما واقعا فرستادگان به سوی شماییم؛

ادامه مطلب ۷۶۳) قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ

بازدیدها: ۷۶