۷۶۳) قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ

۲۰ رمضان ۱۴۳۹

ترجمه

گفتند پروردگارمان می‌داند که همانا ما واقعا فرستادگان به سوی شماییم؛

ادامه مطلب ۷۶۳) قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ