۷۹۰) وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما یرْكَبُونَ

۲۴ شوال ۱۴۳۹

ترجمه

و برایشان مثل آن، چیزی را که سوار می‌شوند، آفریدیم.

ادامه مطلب ۷۹۰) وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما یرْكَبُونَ