۴۷۰) وَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظيمٍ

 

ترجمه

و براستی که تو بر [ملکات و] سجایای اخلاقی بزرگی [استوار] هستی.

ادامه مطلب ۴۷۰) وَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظيمٍ

بازدیدها: ۱۴۸۴