۲۹۲) وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً

ترجمه

و هنگامی که خوبی به او رسد، بسیار منع‌کننده.

ادامه مطلب ۲۹۲) وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً

بازدیدها: ۲۶۷