۸۸۴) ‌فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ

۲۵ جمادی‌الاولی ۱۴۴۰

ترجمه

پس بر آنان پروردگارت تازیانه عذاب را فرو ریخت.

ادامه مطلب ۸۸۴) ‌فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ