۸۹۸) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة

۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰

ترجمه

ای نفسِ به آرامش رسیده![۱]

ادامه مطلب ۸۹۸) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة

۵۲) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة

ترجمه

ای نفس مطمئن [= به آرامش رسیده] !

این آیه یکبار دیگر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ در جلسه ۸۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. نکات ادبی و احادیثی افزوده شد و برخی از احادیث ناظر به امام حسین ع حذف شد:

۸۹۸) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة

ادامه مطلب ۵۲) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة