۱۰۲۱) فَشارِبُونَ عَلَیهِ مِنَ الْحَمیمِ

 ۱۲-۱۳ ذی‌الحجه ۱۴۴۱

ترجمه

پس، بر آن از آن آب جوشان بنوشید؛

ادامه مطلب ۱۰۲۱) فَشارِبُونَ عَلَیهِ مِنَ الْحَمیمِ

بازدیدها: ۲۰

۱۰۱۰) وَ ظِلٍّ مِنْ یحْمُومٍ

۱۱-۱۳ ذی‌القعده ۱۴۴۱

ترجمه

و سایه‌ای از دودی سیاه و غلیظ؛

ادامه مطلب ۱۰۱۰) وَ ظِلٍّ مِنْ یحْمُومٍ

بازدیدها: ۲۲

۱۰۰۹) فی‏ سَمُومٍ وَ حَمیمٍ

۹-۱۰ ذی‌القعده ۱۴۴۱

ترجمه

در حرارت نفوذکننده آتش [یا: بادی سوزان] و آبی جوشان [اند].

ادامه مطلب ۱۰۰۹) فی‏ سَمُومٍ وَ حَمیمٍ

بازدیدها: ۴۵