۱۷۱)الَّذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُون‏

ترجمه

همان کسی که برای شما از درخت سبز آتشی قرار داد تا ناگهان شما از آن آتش افروزید.

توجه: این آیه یکبار دیگر در جلسه ۸۳۰ بحث شد و ظاهرا آن موقع توجه نداشتم که این قبلا بحث شده است.

ادامه مطلب ۱۷۱)الَّذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُون‏

بازدیدها: ۴۳۷