۱۱۱۳) فَأَنْبَتْنا فيها حَبًّا

۵-۱۲ جمادی‌الاولی ۱۴۴۵

ترجمه

پس در آن دانه‌ای رویانیدیم،

ادامه مطلب ۱۱۱۳) فَأَنْبَتْنا فيها حَبًّا

Visits: 52