۸۷۴) ‌وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ

۱۵ جمادی‌الاولی ۱۴۴۰

ترجمه

و [سوگند به] جفت و [سوگند به] تک؛

ادامه مطلب ۸۷۴) ‌وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ

بازدیدها: ۱۷۳