۲۷۹) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ

ترجمه

[حتماً برایشان در زمین [امور را] زیبا جلوه می‌دهم و قطعاً همگی‌شان را اغوا می‌کنم] مگر آن بندگان تو از آنان، که خالص‌شدگان‌اند.

ادامه مطلب ۲۷۹) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ

Views: 43