۱۰۰۰) لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ

۱۴-۱۷ شوال ۱۴۴۱

ترجمه

نه قطع‌شدنی [در کار است] و نه ممنوعیتی [از استفاده]؛

ادامه مطلب ۱۰۰۰) لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ

Visits: 61