۱۴۲) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصين

ترجمه

[همه را اغوا می‌کنم] مگر بندگان خالص‌شده‌‌ تو از میان آنها.

ادامه مطلب ۱۴۲) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصين

Views: 60