۹۹۷) وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ

۴-۷ شوال ۱۴۴۱

ترجمه

و سایه‌ای کشیده شده [گسترش یافته]

ادامه مطلب ۹۹۷) وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ