۳۷۶) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

ترجمه

پس چون آن را خواندیم، آنگاه خواندنش را دنبال کن.

ادامه مطلب ۳۷۶) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

بازدیدها: ۳۱