۳۷۲) بَلِ الْإِنْسانُ عَلی‏ نَفْسِهِ بَصيرَةٌ

ترجمه

بلکه انسان [قطعا] بر نفس خویشتن بیناست.

ادامه مطلب ۳۷۲) بَلِ الْإِنْسانُ عَلی‏ نَفْسِهِ بَصيرَةٌ

بازدیدها: ۳۳۲