۳۹۱) ثُمَّ ذَهَبَ إِلی‏ أَهْلِهِ يَتَمَطَّی

ترجمه

سپس به سوی کسانش روان شد با نخوت و غرور.

ادامه مطلب ۳۹۱) ثُمَّ ذَهَبَ إِلی‏ أَهْلِهِ يَتَمَطَّی

بازدیدها: ۴۱۱