۱۰۲۰) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ

۱۰-۱۱ ذی‌الحجه ۱۴۴۱

ترجمه

پس، از آن شکمها را پر کنید.

ادامه مطلب ۱۰۲۰) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ