۱۰۳۱) أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

۱۳-۱۵ محرم ۱۴۴۱

ترجمه

آیا شما آن را می‌رویانید یا ماییم که رویانندگانیم؟!

ادامه مطلب ۱۰۳۱) أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ