۱۰۰۹) فی‏ سَمُومٍ وَ حَمیمٍ

۹-۱۰ ذی‌القعده ۱۴۴۱

ترجمه

در حرارت نفوذکننده آتش [یا: بادی سوزان] و آبی جوشان [اند].

ادامه مطلب ۱۰۰۹) فی‏ سَمُومٍ وَ حَمیمٍ

Visits: 42