۱۰۰۱) وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ

۱۷-۲۱ شوال ۱۴۴۱

ترجمه

و همخوابگانی رفیع و گرانمایه؛

یا:

و بساط‌هایی بلندمرتبه؛

ادامه مطلب ۱۰۰۱) وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ

Visits: 274