۱۰۰۲) إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً

۲۲-۲۴ شوال ۱۴۴۱

ترجمه

همانا ما آنان [= آن افراد مونث] را به آفرینشی خاص ایجاد کردیم؛

ادامه مطلب ۱۰۰۲) إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً