۳۷۱) إِلی‏ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

ترجمه

سوی پروردگار توست در آن روز جای قرار.

ادامه مطلب ۳۷۱) إِلی‏ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

بازدیدها: ۴۷