۹۹۵) فی‏ سِدْرٍ مَخْضُودٍ

۲۵-۲۷ رمضان ۱۴۴۱

ترجمه

در [سایه] سدر [= درخت کُنار] بی ‏خار [= بی‌دردسر]؛

ادامه مطلب ۹۹۵) فی‏ سِدْرٍ مَخْضُودٍ

Views: 172