۱۰۵۱) وَ أَنْتُمْ حینَئِذٍ تَنْظُرُونَ

۱۲-۱۵ ربیع‌الثانی ۱۴۴۲

ترجمه

و شما آن هنگام می‌نگرید؛

ادامه مطلب ۱۰۵۱) وَ أَنْتُمْ حینَئِذٍ تَنْظُرُونَ

Views: 213