۱۰۲۳) هذا نُزُلُهُمْ یوْمَ الدِّینِ

۱۵-۱۷ ذی‌الحجه ۱۴۴۱

ترجمه

این است پیشکش [پذیرایی ابتدایی] آنان روز جزا.

ادامه مطلب ۱۰۲۳) هذا نُزُلُهُمْ یوْمَ الدِّینِ

Views: 66