۱۰۴۲) فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ

۲۱-۲۵صفر ۱۴۴۱

ترجمه

اما نه سوگند می‌خورم به موقعیت‌های ستارگان؛

ادامه مطلب ۱۰۴۲) فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ

Views: 181