۵۸۲/۰) مقدمه سوره کهف

بسم الله الرحمن الرحیم

به یاری خداوند از امروز (شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۸ صفر ۱۴۳۹) تدبر در آیات سوره کهف را در پیش خواهیم گرفت.

ادامه مطلب ۵۸۲/۰) مقدمه سوره کهف

Views: 32