۶۶۹) قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلی‏ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً

ترجمه

گفت: اما کسی که ظلم پیشه کند عذابش خواهیم کرد سپس به نزد پروردگارش بازگردانده شود و او را عذابی کند، عذابی ناشناخته!

ادامه مطلب ۶۶۹) قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلی‏ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً

Visits: 91