۱۱۲) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُ

ترجمه

روح‌الامین آن را نازل کرد. [یا: روح‌الامین با آن نازل شد.]

ادامه مطلب ۱۱۲) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُ

Views: 25