۷۷۶) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ

۴ شوال ۱۴۳۹

ترجمه

جز یک فریاد [نیاز] نبود و بناگاه همگی خاموش شدند.

ادامه مطلب ۷۷۶) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ

Views: 217