۷۹۹) فَلا یسْتَطیعُونَ تَوْصِیةً وَ لا إِلی‏ أَهْلِهِمْ یَرْجِعُونَ

۴ ذی‌القعده ۱۴۳۹

ترجمه

پس دیگر نه توان سفارش کردنی دارند و نه به سوی اهل و عیالشان برمی‌گردند.

ادامه مطلب ۷۹۹) فَلا یسْتَطیعُونَ تَوْصِیةً وَ لا إِلی‏ أَهْلِهِمْ یَرْجِعُونَ

Views: 68