۵۰۰) أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ

ترجمه

آیا پس [انتظار دارید] مسلمانان [= تسلیم‌شدگان در برابر حقیقت] را همانند مجرمان قرار دهیم؟!

ادامه مطلب ۵۰۰) أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ

Views: 10